يکشنبه، 31 شهريور 1398

تولید کننده قیر و عایق رطوبتی

ایزوگام روکش داراین محصول تمام ویژگی های عایق رطوبتی بام دولایه را داراست و علاوه بر آن وجه خارجی لایه با روکش آلومینیوم پو شیده شده است. 


  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی