پنجشنبه، 23 مرداد 1399

تولید کننده قیر و عایق رطوبتی

ایزوگام روکش داراین محصول تمام ویژگی های عایق رطوبتی بام دولایه را داراست و علاوه بر آن وجه خارجی لایه با روکش آلومینیوم پو شیده شده است. 


  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی