شنبه، 6 آذر 1400

تولید کننده قیر و عایق رطوبتی

انواع قیرهای صنعتی


تاريخچه استفاده از قير به پيش از ميلاد مسيح ميرسد . البته از قديم قير در اشكال و كاربردهاي مختلف بيشتر به صورت گرم و يا پس از مخلوط شدن با حلال هاي نفتي مورد استفاده قرار ميگيرد. ولي طي ساليان اخير با استفاده از امولسيون ها و بدون نياز به گرم كردن و استفاده از حلال موفق به استفاده از آن براي كاربردهاي مختلف از جمله پوشش حفاظتي در برابر خوردگي پوشش جاده ها و حتي مصرف به عنوان پوشش جهت زيبايي گرديده اند كه در نتيجه كار با قير آسانتر گرديده و از طرف ديگر از آسيب حرارتي به آن جلو گيري شده و از شدت آلودگي محيط زيست به وسيله آن كاسته ميشود.

  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی