شنبه، 6 آذر 1400

تولید کننده قیر و عایق رطوبتی

ایزوگام دولایه مخصوص


این محصول متشکل ازیک لایه الیاف شیشه    (تیشو)   ویک لایه منسوج بافته یا نبافته ازجنس پلی استرمی باشد که بوسیله قیراکسیده شده اشباح گردیده است وبا ضخامت اسمی 4 میلیمتر تولید میشود . برای جلوگیری ازچسبندگی رول باید وجه خارجی عایق با یــــک نوع پودرمعدنی همانند تالک یامواد معدنب ریزدانه ووجه داخلــــــی ( وجهی که به سطح کار می چسبد ) بطور یکنواخت با فیلم پلی اتیلن قابل ذوب با حرارت مشعل پوشانده شود .

 

  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی