شنبه، 6 آذر 1400

تولید کننده قیر و عایق رطوبتی

آدرس

آدرس کارخانه:

آذزبایجان شرقی - جاده تبریز،صوفیان - روبروی کارخانه سیمان صوفیان

ایمیل:info@TabrizBam.com

نظرات شما

ضمن عرض تشکر و قدردانی از اینکه وقت گرانمایه خود را صرف ارسال پیشنهاد یا انتقاد خود می نمائید، به استحضار می رساند پس از دریافت اطلاعات از جانب شما و بررسی محتوای آن، موضوع به یکی از قسمتهای اجرائی شرکت ارجاع و پس از حصول نتیجه مراتب از طریق ایمیل و یا پیام کوتاه برای شما ارسال خواهد گردید.

با سپاس فراوان

فرم

ثبت شد!


  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی