پنجشنبه، 23 مرداد 1399

تولید کننده قیر و عایق رطوبتی

نصب و اجرا


با وجود اینكه در حین اجرای كارهای ساختمانی نیازمند به مصرف آب هستیم ، ولی پس از اتمام كار، قسمتهای مرطوب ساختمان باید خشكشوند و خشك بمانند تا بتوان از ساختمان به عنوان محل زیست و كار مناسب بهره برداری كرد . خشك شدن اجزای ساختمانی در نواحیخشك، خواه ناخواه با گذشت زمان صورت می گیرد ، ولی در مناطق مرطوب مدت زمان لازم برای خشك شدن بیشتر است و در فصول گرم برسرعت خشك شدن مصالح افزوده می شود . در شرایط مرطوب، بخار آب موجود در محیط به داخل مصالح نفوذ كرده و هنگام سرد شدن عملتعریق صورت می گیرد . برای خشك ماندن قسمتهایی از ساختمان كه در معرض رطوبت قرار می گیرند، به ناچار باید اقدام به عایقكاری رطوبتی نمود
 

گستره و اهداف
وجود نم در ساختمان سبب فساد و خوردگی اجزای باربر و غیر باربر می شود و به استحكام و زیبایی آنها لطمه می زند، كیفیت عایقكاریحرارتی را به مخاطره می افكند و به خاطر فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد قارچ، كفك و میكروارگانیسمها، بهداشت ساختمان را با اشكالمواجه می سازد.از این رو برای دوام بیشتر و حفظ پایایی، ایمنی، زیبایی، راحتی و بهداشت ساختمان، عایقكاری رطوبتی، امری الزامی است.


بوسیله عایقكاری رطوبتی تحقق اهداف زیر موردنظر می باشد:


نم بندی
نم بندی (Damp Proofing) یعنی جلوگیری از نفوذ نم، بدون اینكه رطوبت به شكل آب وجود داشته و زیر فشار باشد .این عمل، بیشتر در پیساختمانها و دیوار زیرزمینها كه اجزای ساختمان به نحوی با زمین نم دار درتماسند، انجام می شود.

آب بندی
آب بندی(( Water Proofing یا جلوگیری از نفوذ آب، كه در برخی موارد ممكن است تحت فشار نیز باشد، مانند بام ،ساختمانها، بدنه و كفاستخرها و برخی زیرزمینها در نقاطی كه سفره آب زیرزمینی بالا است.

بخاربندی
ممانعت از نفوذ بخار آ ب در مصالح به ویژه مصالح عایق حرارتی به منظور حفظ كیفیت آنها با استفاده از لایه های بخاربند (Vapor Barriers).  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی