پنجشنبه، 23 مرداد 1399

تولید کننده قیر و عایق رطوبتی

فراورده های نفتی


فراورده‌های نفتی موادی بسیار پرکاربرد هستند که از نفت خام و در پالایشگاه نفت فراوری می‌شود.پالایشگاه‌ها مطابق ترکیب نفت خام و درخواست مشتریان می‌توانند فراورده‌های نفتی را برای کارهای مختلفی فراوری کنند.بیشترین کاربری فراورده‌های نفتی در بدست آوردن انرژی از آنهاست:برای مثال مازوت و بنزین فراورده‌هایی هستند که برای بکاربردن انرژی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند.پالایشگاه‌ها همچنین مواد شیمیایی دیگری نیز فراوری می‌کنند که برخی از آنها فرایندهای شیمیایی را برای فراوری پلاستیک و دیگر مواد پرکاربرد بکار می‌برند.از آنجا که نفت دارای چند درصدی گوگرد است، مقدار زیادی گوگرد نیز به عنوان فراورده نفتی فراوری می‌شود.هیدروژن و کربن در شکل کک نفت هم می‌توانند فراورده نفتی بحساب آیند.


  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی
  • تولید کننده قیر و عایق رطوبتی